GDPR och Tjörns Trädgårdsförening 
 
Den 25 maj 2018 trädde nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Syftet med det nya regelverket är att stärka rättigheterna för den enskilde individen när det gäller behandling av dennes personuppgifter.
 
För att kunna hålla en professionell kontakt med dig, så har vi personuppgifter lagrade i vår databas. Vårt syfte med dessa uppgifter är enbart för att vi internt skall kunna kommunicera och informera dig om vår verksamhet och våra erbjudanden.

Våra medlemslistor raderas efter årets slut.
 
De uppgifter vi har lagrade om dig är:

  • För och efternamn 
  • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer samt mailadress.

Har du frågor kan du kontakt oss via www.tjornstradgardsforening@gmail.com